וידאו צוות מגזין 84

בהנחיית רותי וייס צוקר
צורי שגיא בשירות הכורדים, הגדודים העבריים של מלה"ע הראשונה