וידאו צוות מגזין 87

בהנחיית אלי ואנונו ויעקב מורג
דוד בן בארי ולמלחת העולם השנייה, שלג בירושלים, יפן