וידאו צוות מגזין 88

בהנחיית חנן קליפשטיין ובלהה אמבר
אור באפלה, פינת אירועים, חלון לצוות, אנטארקטיקה