יעל קפיטולניק ספור משפחתי חלק א'

יעל אישה נמרצת מרתקים בסגנון הספורים שמספרת .והכל מתוך חייה
יעל בסיפוריה אינה חוסכת בביקורת על כל אחד מבני משפחתה.