אפרים בן 100

אפרים חוגג 100. איש מלא פעלים וחכמת חיים יש לאיש שלנו