שבט ההדזבה

במסגרת טיול ספארי בטנזניה התארחנו יום בשבט ההדזבה, שבט של צידים לקטים המונה כאלף איש החיים בקבוצות קטנות של כ 50 איש. וצדים עדיין בחץ וקשת ונאלצים לאכול את הצייד מיד מפני שהם חיים בשטח ואינם יכולים לשמור את הבשר.