הרחבת אפשרויות בחירה -תקשורת

הרחבת אפשרויות בחירה במרחב החינוכי, סרט שהופק עבור משרד החינוך. ע"י האגודה הצלמת והעורכת ענת וגמן , בהמשך להנחלת התקשורת בביה"ס היסודיים.