היבטים של אמפטיה

עמנואל שן-דוקטורנט בתחום אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, מנהל פרויקט הפנאי של עמותת שק"ל.
על היבטים של אמפפטיה בקולנוע ובטלוויזיה הקהילתית בהקשר לדמויות עם קשיי תפקוד שכליים ונפשיים