תקשורת קהילתית כמדיה משמעותית בתהליכים דמוקרטיים ובפתרון סכסוכים

הרצאתו של פרופ' הלל נוסק דיקאן המחלקה לתקשורת במכללה למינהל
על תקשורת קהילתית כמדיה משמעותית בתהליכים דמוקרטיים ובפתרון סכסוכים
הרצאה המסתמכת על מחקר שביצע עם חוקרים מבלגיה וקפריסין.