כנס עפולה לתקשורת קהילתית-ברכות

כנס עפולה לתקשורת קהילתית בשיתוף עיריית עפולה האגודה הישראלית לתקשורת האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית ערוץ 98 ועמותת דור לדור מעפולה
החלק הזה הינו ברכות של ראש העיר יצחק מירון, יוחאי רוטנברג יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית, פרופ' חוה תדהר יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת , ויובל כהן מנכ"ל ערוץ 98