שכונות רפאים, האומנם?

יותר ויותר דירות נבנות במרכז ירושלים
תשעת אלפים מאתיים דירות בבעלות תושבים זרים.
השאלה היא: כמה סטודנטים וזוגות צעירים יוכלו לגור בירושלים