שירת המלבי

תמר ליפשיץ מערבה TV יוצרת ורוקמת את דמותו של רפאל אשר גם מנגן על גיטארה אבל את פרנסתו מוצא בעשיית מלבי הנמכר לכל העוצרים בכביש הערבה.
הסרט זכה בפרס ראשון בתחרות המסכמת את דיוקן מקומי פרויקט כלל ארצי שבוצע בשנת 2013 ושנת 2014