אל- טריק (הדרך)

סרט של קבוצת תלמידי תיכון ערערה- באזור ואזדי עראה… הסרט מראה את "הדרך" שעובר אחד התלמידים כל יום מביתו לתיכון כאשר הוא בעצם עובר ליד "גדר ההפרדה" שקרוב לכפר שלו.. בסרט שצולם והופק על ידי התלמידים מקבלים את משמעותה של דרך בעידן הגלובלזציה שמנוגדת לעקרונות המושג כשאין גבולות בעידן זה… צריך מאמץ חשיבתי בכדי להבין ולהשכיל מה משמעותה של דרך…