וידוי מוסיקאלי-טל קרביץ

חייו של טל קרביץ דרך המוסיקה אליה עבר בכברת דרך ארוכה. יצירתה של רותי מיוחס מטל"ק רמות חיפה