ככה חיים- חייו של חיים בנגייב הסנדלר בירושלים

סנדלר ירושלמי הרואה את פרנסתו במשלח ידיו , כך גדל כך פרנס את משפחתו אחרי עליתו לארץ המספר על ערכיו ומקצועו המשולבים יחדיו.
הסרט הינו יצירתם של ייבגני גוטמן ואלי ארוגטי מטל"ק נווה יעקב