הסנדלר משחיז הסכינים

שרה לוין ויוסי קינן מטלק גיל הצפון הפיקו סרט על דיוקן של סנדלר אשר פרנסתו כבר לא סנעלים אלא בהשחזת סכינים.