מאיה

דיוקן מקומי של מאיה, בוצע ע"י אירית זהבי ושרה שטרייכמן מטלק רמות חיפה