קהילה יוצרת סרט

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית בשיתוף מחלקת החינוך בעיריית חיפה וביה"ס היסודיים בעיר בשיתוף קבוצות טלוויזיה קהילתית רמות , זמן חיפה ומבט כרמל , לימדו את תלמידי ביה"ס היסודיים את תחום הטלוויזיה הקהילתית וביחד עמם תיעדןו תהליכים חברתיים תרבותיים בקהילות הגיאוגרפיות במרחב ביה"ס ביחד עם תושבים במקום. הפעולה זכתה להדים ציבוריים חיוביים ופעולה זו תתקיים משנת 2014 בעוד יישובים בארץ. יוזמת המהלך ענת וגמן מפיקה ובמאית קולנוע של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית.