"ירושלים – גיליון רפואי" במגדל דוד

תערוכה במגדל דוד בירושלים. ובה סקירה של מחלות שפקדו את תושבי העיר ורפואות מתקופת התנ"ך ועד ימינו. כתבה של שרי רז, עריכה: נעמי אלטרץ