פריחת המדבר

פריחת המדבר לאחר גשמים ושטפונות בנגב ובערבה.
צילום ועריכה — פני בן דוד, העלאה לרשת — יוסף שפירא