באנו לטוס ערבה

מוטי ארנון ממושב עידן השתתף באירוע הטיסנים בערבה עם טיסן שבנה במשך שנתיים.
צילום — יהודית הדס, דובי לחוביצר, שקד ליפשיץ , עריכה — פני בן דוד , העלאה לרשת יוסף שפירא.