גם זאת ירושלים

קליפ עלירושלים, כפי שמצטיירת בשלטים ומודעות רחוב.