מבשוב מוסד ירושלמי

סיפורו של אבאחי מבשוב, ותיק הספרים בירושלים.