יציר כפיים

מפעל מוגן מעברי של מכון סאמיט לצעירים נפגעי נפש המעסיק משתקמים פגועי נפש ומכין אותם להשתלבות בשוק העבודה ובקהילה