יוחאי על טלוויזיה קהילתית למען החברה

יום עיון על פרויקט "קהילה יוצרת סרט ביוזמת ענת וגמן מפיקת האגודה ובשיתוף עדי דורפמן רכזת תקשורת ביה"ס יזרעאליה נוה שאנן חיפה :תודה לעדי דורפמן רכזת התקשורת בביה"ס יזרעאליה
לאיריס כהן מנהלת ביה"ס יזרעאליה לענת וגמן מפיקת האגודה על היוזמה וההנחיה לצוות טל"ק רמות חיפה על ההתנדבות המבוכרת עם הילדים והקהילה תודה לאבנר מנהל רשת המתנסים רמות
לד"ר אורנת טורין ראשת תחום תקשורת באקדמית גורדון לאיבנה רטנר-מפקחת תקשורת וקולנוע מחוז
חיפה והצפון במשרד החינוך לאילנה טרוק מנהלת מחלקת חינוך עיריית חיפה