אולפן כגן – עבודת בני נוער בקיץ

ראיון עם אור גווטה מהנוער העובד על חוקי עבודה לנוער ועל פעילות הקיץ של תנועת הנוער העובד והלומד