היום הפתוח בתחנת המו"פ בחצבה 2013

סיקור התערוכה החקלאית שמתקיימת מדי שנה בתחנת המחקר והפיתוח בחצבה שבערבה.
צילום – מוטי ארנון, לאה שטוקלמן, יהודית הדס, עמי רותם, פני בן דוד.
עריכה – עמי רותם.