פינו מוקשים בערבה

דובי לחוביצר לווה במשך מספר חודשים את מהלך פינוי המוקשים בערבה המתבצע ע"י הראשות לפינוי מוקשים.
צילום וראיונות – דובי לחביצר
עריכה- פני בן דוד