אירוח ילדי הדרום במבצע "עמוד ענן"

בזמן מבצע " עמוד ענן" התארחו בערבה תלמידים מחבל אשכול.
אביב יפה — רכזת הנוער בערבה , מספרת על האירוח.
צילום — שקד ליפשיץ,
עריכה — פני בן דוד.
העלאה לרשת — יוסף שפירא