הסופר הראשון בערבה

כתבה על פתיחת סניף ראשון של סופר בערבה במבט הומוריסטי.צילום ראיונות ועריכה: לאה שטוקלמן וגילה טל.