פגישה בעין יהב עם משפחתו של פליקס זנדמן

שוש שירין ארגנה פגישה בעין יהב בין אלמנתו ומשפחתו של פליקס זנדמן שהתחבר מאוד עם מפעל ההתישבות בעין יהב.צילום – דובי לחוביצר , שאול דורי. עריכה – עמי רותם