חיסכון במים

בקריות נמצאת משפחת וידן שהניפו את דגל החיסכון במים .הכתבה עוסקת בשיטות השונות של המשפחה בחיסכון במים ומאפשרת לבני המשפחה לתאר בראיונות את האידאל שלהם בחיסכון במים.