ארגון מלונה והדיור בירושלים

פקטור – מגזין הסטודנטים והצעירים של ירושלים.
סיקור קצר של מאבקו של ארגון 'מלונה' במחירי השכירות בירושלים ובתופעת שכונות הרפאים.