"האם יושתק הטל"ק?"

הפגנה של פעילי טלויזיה קהילתית ערבה TV בכניסה לישוב ספיר במחאה על הקיצוץ בתמיכות לטלויזיות הקהילתיות בארץ. צילום – פגי אושורוביץ, אוסי ניר, פני בן דוד.
תודה לפעילים שהשתתפו בהפגנה.