שיגרה בלול תרנגולי הודו

שיגרה בלול תרנגולי הודו. תרגיל צילום של עדו ונדר. מציאות החיים של עופות ההודו בלול כולל צפיפות קשה ומקרי מוות רבים. לעיתים קרובות עופות חולים ופצועים לא יקבלו טיפול רפואי, ויומתו.
למידע נוסף: http://www.animal-tv.org