קרן רון

הכתבה עוסקת בפעילותה של קרן רון, ע"ש רון אדלר ז"ל, למען הקהילה, בשיתןף אוניברסיטת חיפה