עתיד הערוץ הקהילתי בממיר החופשי

בתאריך 25.10.11 התקיימה ועדת הכלכלה שדנה בתוספת ערוצים נושאיים לממיר החופשי עידן +, הקרוי גם ה DTT ,שהממשלה יזמה כדי לאפשר למי שידו אינה משגת להתחבר לכבלים וללוויין לצפות בשידורי טלוויזיה חופשיים. במהלך הדיונים החליט שר התקשורת להגביר את האפשרות של תוספת ערוצים לצפיה בממיר זה. תוספת ערוצים נושאיים שיעברו מהכבלים ו/או הלוויין לממיר יגרמו לנטישת הפלטפורמות הללו(לוויין וכבלים) ויגרמו לנזקים כספיים, עלתה האפשרות בהצעת החוק אליה התנגדו חברי הועדה שעבור הערוצים הנוספים ישלמו המוניים כסף או דמי מנוי דבר שנוגד את ההחלטה הראשונית שהממיר יהיה חופשי. וישלמו רק עבור קנייתו הראשונית.
יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית , יוחאי רוטנברג, העלה את הצורך לאפשר למאות אלפי בתי אב שיקנו את הממיר (ועד היום לפי מנכ"ל הרשות השניה קנו אותו 300 אלף בתי אב)לצפות במעשי אלפי המתנדבים העוסקים בשיקוף הנעשה בחברה הישראלית במאות יישובים ברחבי המדינה. מניעת הכנסת הערוץ הקהילתי לממיר החופשי בנוסף על הנעשה בכבלים והלוויין תמנע כמור זכות זו.
מאידך חברת הכבלים והלוויין מאיימת על האפשרות שאם תתקיים העברה כזו הם יפסיקו לשדר את הערוץ הקהילתי שאינו מועיל להם כלכלית.
חה"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ' וחה"כ אלכס מילר שהוא גם יו"ר ועדת החינוך והיה בישיבה כממלא מקום, תמכו בשידור ערוץ כזה בממיר החופשי אף כי זה יגרום למדינה לתקצב את המעבר והשידור מאחר וליוצרי התוכניות אין יכולת כלכלית לשאת בהוצאות של כ 4 מיליון ש"ח לשנה כפי הערכת ביצוע השידור.
צילום:
גבריאל ואגון
יעקב(קובי) שרביט
עריכה:
יעקב(קובי) שרביט
הבאת הכתבה במסגרת שידורי אדומדיה אולפן הטלוויזיה של מעלה אדומים