סוד משפחתי

לפנינו סיפור בלשי מיוחד במינו, על תעלומה כאובה מימי המנדט הבריטי לפני קום המדינה, לסיפור שנחשף כאן לראשונה, מחכים לפרסומו העיתונות הכתובה, גופי שידור, הוצאת ספרים ותאטרון

כתבתה של נעמי בק , זמן חיפה 2011