סטודיו"אנימציע" וסרטי אנימציה של הנוער והילדים

בקור בסטודיו "אנימציע" היחודי והצצה בעבודת הילדים והנוער
בסיום ניתן לצפות ב"שכבות" – סרט של קבוצת הנוער וב "אש" – סרט של קבוצת הילדים
הסטודיו מתנהל במרכז כגן לתקשורת קהילתית בקטמונים בירושלים