הפגנה נוספת בראש פינה ,שינוי של תודעה,צדק חברתי,

הפגנה נוספת שנערכה בראש פינה כחלק מגל המחאה הפוקד את הארץ,מספר האנשים גדל משבוע לשבוע