תערוכת פיסול בבית אות המוצר

תעורכת סיום השנה של 8 אמניות המשתתפות בחוג פיסול במרכז "קשתות" במינהל קהילתי בקעה רבתי, בהדרכתה של האמנית תמר קדרי