נא להכיר – סאפ

ספורט ימי חדש הגיע לארץ. ירון נובל ממושב פארן הביא אותו למאגר עשת.
צילום ועיריכה – בקר קורן וירון נובל