מנפלאות מאגר נקרות

על היחנוק והאפרורית במאגר נקרות.
צילום ועריכה – עמי רותם, קריינית רצף – מלי חורש, הכנת קריינות ופרסום – תמר ליפשיץ, העלאה לרשת – יוסף שפירא