נבחרת ישראל בכדור עף נשים מבקרת בערבה

במסגרת קידום ענף כדור-עף נשים בישראל, הגיעה נבחרת ישראל עד לערבה.
קריינית רצף – מלי חורש, הכנת קריינות ופרסום – תמר ליפשיץ, צילום – פני בן דוד, עריכה – עמי רותם, העלאה לרשת יוסף שפירא.