נוער מוסיקלי בערבה

בשביל המוסיקה הם הגיעו עד המדבר.
מחנה נוער מוסיקלי בערבה.
צילום יהודית הדס , שלומית בן , פני בן דוד.
קריינית רצף- מלי חורש, הכנת קריינות ופרסום – תמר ליפשיץ, ראיונות – יהודית הדס, פני בן דוד. העלאה לרשת יוסף שפירא.