ראש פינה בראי הזמן — ילדי מתנ"ס ראש פינה

מתוך הפרויקט: אנשי הגליל -סרט בהמשכים. חבל ארץ בראי הדורות. האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
http://www.comtv.co.il/