אל- טריק (הדרך)

סרט של קבוצת תלמידי תיכון ערערה- באזור ואזדי עראה… הסרט מראה את "הדרך" שעובר אחד התלמידים כל יום מביתו לתיכון כאשר הוא בעצם עובר ליד […]