בריונות ברשת

פרוייקט המסכם את שבוע גלישה בטוחה ברשת במרכז התקשורת אלפי מנשה .הסרטון נעשה בשיתוף עם התלמידים של חטיבת חצ"ב.