חלשים לחוד חזקים כאיחוד

מאבקם של עובדי קופי טו גו עם ארגון 'כח לעובדים' לשיפור תנאי עבודתם.